Tuesday, 1 July 2014

"SINGLE COPY BOOKS" käsitsivalmistatud kunstnikuraamatud

"SINGLE COPY BOOKS" projektikirjeldus:
Fotoülevaade teostest pdf-na netis vaatamiseks ja allalaadimiseks:
http://issuu.com/naturegraffix/docs/singlecopybooks

Käsitsivalmistatud kunstnikuraamatud eksperimenteerib alternatiivse võimalusega, konveieril valmistatud raamatule vastanduseks. Samuti tõstatab küsimuse: kas mis on raamatu funktsioon. Kas andmekandja saab olla ainueksemplaris ja kuivõrd andmeedastus erineb
masstoodetud andmekandja andmeedastusest. Teose kaanet enamasti pitsakarbist ja sisu erinevatest kontoriprahist. Teose igal lehel keskonna ja loodushoiuteemaline pilt. Teoseid saab tellida: naturegraffix@gmail.com

Projekti raames toimuvad näitused. Näituse kirjeldus: Teosed on esitatud nn. "giveaway-shop" stiilis. Ehk tasuta jagamiseks. Idee: tõstada küsimus hinnast-hindamatusest. "Giveaway-shop" on ajalooline liikumine. Loodi 60ndatel kunstigrupi "The diggers" poolt eesmärgiga tõstatada kapitalismi kontekstis võimalus objektide kättesaadavusest ja kas see peab ikka suhtes rahaga olema. "Giveaway-shop" oli üks pakutud provokatiivne lahendus heoluühiskonna klassivahe ja ületootmis ja ületarbimisprobleemile.

Teose esmaesitlus: Galerii Aalmarkt 15, Leiden, Holland.
www.openmakers.nl (https://www.facebook.com/events/664179396995478/)

"Small-press" koomiksilabel "ZONDERPRINT"


Ehk loe kõiki valminud koomikseid veebist: (postituse alaosas kõigi teoste lingid)
Tervik-lingikogu: http://issuu.com/zonderprint"ZONDERPRINT" "small-press" kunstnikuraamatu labelist:
Projekti kirjeldus: 

Alates 2009 on perioodiliselt valminud "small press" ehk isevalmistatud väikesetiraazhilisi kunstnikuraamatuid. Zhanr: Illustreeritud luulekogud või koomiksid. (Siiski kategoriseeruvad kõik teosed kunstnikuraamatu alla.)

Iga teose mahuks mitte r6- 30 lk. Mõõduks a6 või a5, (tillukesed ja taskusse pistmiseks sobilikud.) Luulekogude puhul teose sisuks 1 luuletus. Koomiksite puhul on tegu nn. kompilatsiooniga: igal lehel üks lugu või on terve teose sisuks üks terviknovell.

Projekti nimetus: "Zonderprint" tulenes elust enesest. Kui 2009 tegelesin aktiivselt tänavakunstiga ja tekkis idee, kuidas tänavakunsti ja vaataja suhte unikaalsemat poolt, nimelt vaatja ja teose suhet: (vaataja suhestumine objektidesse juhuslik, vahetu, intiimne) tuua nn. eksperimentaalkirjastamisesse. 

Kust tekivad teoste sisuks olevad lood? Lühilugusid hakkasin perioodiliselt kirjutama juba ca. 2003. Intensiivsemalt ja teadlikumalt alates 2010. Lühilugusid ja luuletusi kogunes sahtlisse, tihti tekkisid neile kõrvale pildid või vastupidi, enne tekkisid pildid ja siis tekst. Lood "tekivad" imelikul kombel. Mõttetud ja stressirohked läbielamised argielus, samuti rutiin ja absurd või üleküllastunud infotulvad loovad vajaduse argipäevarutiinist välja astuda ja nn. loominguga tegeleda. Ja kummalisel kombel selle nn. vajaduse väljundiks on alati lugude loomine. Kuidas nad täpselt tekivad pole teada. Üldjuhul "kerkivad kusagilt" aga abiks nn. igapäevaselt kogutud  ja tehtud eeltöö: lemmikkirjanduse tsitaadid, omapärased keeleväänamised, semantilistest või semiootilised tähendusmängudest. Argipäeva absurd võib ruineerida kuid pakkuda ainest ja siis tundub, et argipäev nagu olekski asja ette läinud. Samuti elan alates 2007 süstemaatiliselt inglise või hollandi (viimasel ajal hollandi) keeleruumis ja kõige suurem inspiratsioon on tõlkeprotsess kui selline. Kas ja kuidas meie mõtted keelde jõuavad ja tõlgitavad on. Ehk lühidalt pale n. hulka lugemist, joonistamist, tõlkimist, rattaga sõitmist või mediteerimist vormuvad lood iseenesest selleks, mis nad on. Kuna kõiki raamatuks vormida pole ajanappuse tõttu võimalik oli valituiks eelkõige nn. abstraktsemad ja muinasjutumaigulisemad palad. Või lood milles võtmeid teiste lugude valmimiseks vms.

 "Zonderprindi" labeli ja omal käel teoste loomise- printimise ja väljaandmise  põhjuseks, et ca. 2007 aastast alates otsisin oma autorikoomiksitele avaldamiskohta aga kirjastuste keeldumiskirjadest (mida oli eranditult palju) selgus, et parem oleks teemaga mitte tegeleda sest kellegil pole selle vastu huvi. Teosed "ei sobi kirjastuse sihtgrupile"või "teosed ei oma väljaandja tasemele vastavat kvaliteeti" või eriti provokatiivne keeldumine oli, et "alternatiivkoomiksil ei ole lugejaskonda, seetõttu pole ka mõtet seda välja anda." Ehk sai otsustatud teoseid minitiraazhis välja andma hakata omal käel ja "label-i" nimi "Zonderprint" tähendab hollandi keeles "ilma prindita". Mis sobis ka tollasesse melahnoolsesse elustiili mis käis "zonder" tähe all. Tendentsiks oli, et alati oli millestki puudus, ehk teoste vormistamine ja väljaandmine kitsaste olude kiuste sai omaette sportlikuks väljakutseks ja mingitlaadi tõestus, et "miski, mis olemas ei ole võib siiski olemas olla."

Teoste levi: Teosed tasuta levitatud kultuuriüritustel või kontekstipõhiselt. nn. "Undeground label-i" "Zonderprint" all. Teoste üheks levituspunktiks sai Amsterdami koomiksipood "Lambiek" ja Leideni levimuusika-scene "Muziekehuis". Lisaks eraldi leviprojektid.
(N. kogus teoseid teatud üritusel lugejatele tasuta kaasavõtmiseks jäetud.)
Levieksperimendid näitasid, et kirjastuste koomiksite väljaandmisest keeldumise standardargument "ei ole lugejaskonda" ei pea pisut paika. Ükski minitiraazhidest ei ole nn. "seisma jäänud" vaid õnnelikult lugejaskonna leidnud.

Projekti "Zonderprint" valmimise inspiratsiooniallikas: Umberto Eco teos: 
"Six Walks in the Fictional Woods" http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Walks_in_the_Fictional_Woods

Projekti valmimisest: "Zonderprint" labeli sünni põhjuseks oli eksperimentaaltrükiste ja autorikoomiksi avaldamisvõimaluste puudumine. Samas oli loovisikuna vajadus zhanriga eksperimenteerida ja valminud looming vaatajani tuua. Miks sai eelistuseks "small press" zhanr mitte kujutava kunsti näituse formaat? Minitiraazhis teoste levi puhul on võimalik saada otsene ja väga intiimne kontakt lugejaskonnaga. Galerii- ekspositsiooni puhul suhestuks vaatajad teostega kui kunstiobjektidega. Väikeste raamatukestega suhestub vaataja teostsesse pigem kui lugeja. 


Töötamine väikese tiraazhilise autoriraamatuga pakub väljakutseid: 1. Piiratud tiraazhile teosest on kunstnikul teadlikult võimalik valida vaatajaskond. (n. kogus lugejaid, kes n. kohast teose omandada, kaasa võtta saab.) Ehk tegu on ka nn. teoste konteksti paigutamisega.

Samuti seesugune lugeja-vaataja kõnetamisviis pakub intiimsust, juhuslikkust, interpretatsioonivabadust. Ja on väike manifestatsioon sõnavabaduse, loominguvabaduse, kunsti levimisele rohujuuretasandil. Samuti tribuut "small pressi" zhanrile üldiselt. (Koomiksiajaloost lähtub, et zhanri nn. algusaegadel oligi just väiketiraazhiline publitseerimine ja levimine nn. scene-de põhiselt mitte kommertsiaalsete tellimusprojektidena autorikoomiksi kujunemise algeks ja andis tõuke selle kujunemiseks eraldiseisvaks zhanriks.)

Teoste näol on ka tegu nn. kommunikatsioonieksperimendiga. Teos "N" jõuab "N" lugejani teose looja poolt pakutud kohas ja "N" lugejast sõltuvalt tõlgendab ta teose oma interpretatsioonivõimest sõltuvalt kas:

a. kunstiteoseks
b. "small press" trükiseks mis kollektsioneerimist väärib
c. alternatiivkoomiksiks
d. juhuslikult levitatud rämpsuks


Intrigeeriv on ka seesuguse teoste levitamise puhul aspekt: Pikemas perspektiivis on sarja väljaandmise käigus kujunenud pidevam lugejaskond, kes "label-i" all ilmunud trükiseid koguvad ja väärtustavad. (Teostes ilmunud koomiksites tehtud mobiilfotokaamera tehtud fotod levivad facebookis või teistes sotsiaalmeediakanalites, levivad juhuslikult käest kätte. Seega teosed asuvad peale publitseerimist elama oma isiklikku kontrollimatut elu, jõudes vaatajani juhuslikes, etteplaneerimatutes paikades.)


Teoste produtseerimise kirjeldus: teosed on tirazheeritud 20- 100 kaupa. Valmistatud nn. koduste vahenditega. (digiprint või koopiamasin, erinevad köite ja kaanetuseksperimendid.)


Allpool teoste loetelu ja link otse teoste veebis lugemiseks: http://issuu.com/zonderprint
(Allpool ka lingid teoste kaupa.)

Esimesest teosest on järel vaid üks leht "step by step towards happy clapping" ja miniraamatu minitiraazh 40 eksemplari valmis 2007 suvel Kanuti Gildi Saalis toimunud kultuuriworkshopi "Colina" raames. Teosest säilinud vaid see leht:Järgmised teosed otseselt "ZONDERPRINT" "toodang" siis:"Friendship for beginners, friendship for advanced" (2011)
http://issuu.com/zonderprint/docs/friendshipforadvancedhttp://issuu.com/zonderprint/docs/fishwithnoname16pageshttp://issuu.com/zonderprint/docs/welovecapitalism18pageshttp://issuu.com/naturegraffix/docs/singlecopybooks
Monday, 23 June 2014

Artiklid

Kirjutan artikleid ja koostan intervjuusid kunstnikega.

2012 intervjuud kunstnikega ürituse jaoks "Koomiksibiennaal"  http://koomiks.edicypages.com
2012- ... intervjuud kunstnikega väljaandesse "Naturegraffix" http://issuu.com/naturegraffix

Kirjutan stsenaariume lühilugudele. (Koomiksi ja animatsiooni zhanris.)
Suurem osa valminud koomikseid ja animatsiooni on loodud oma kirjutatud stsenaariumide põhjal.
V.a. tellimustööd ja nn. koostööprojektid. Sellisel juhul teose juures ka teksti autor ära märgitud.
osavõtt näitustest

Viimane 5 aastat olen pühendanud valdavalt koomiksi valmistamisele ja personaalnäitusi on olnud minimaalselt: 1 aastas. Küll aga olen alates 2012 süstemaatiliselt korraldanud graafikaajakirja "Naturegraffix" väljapanekuid. http://issuu.com/naturegraffix

Näitustegevus:

2014 27 juuni Näitus: "Single copy books", Holland, Leiden, galerii "Openmakers" www.openmakers.nl

2014  juuni Näitus "Lastekoomiks" Peapealse raamatukogus. (Keskraamatukogu Lasnamäe filiaal.) Väljapanekus ajakirjas "Täheke" ilmunud koomiksid. Grupinäituse osaks ka Maija Liduma ja Karl Erik Talveti looming.

2014 "Last match" (Teema: tikutopsisuuruste piltide rändnäitus) Väljaandja: Grafitsnije Stasti, Riga, Läti. Ajakiri "Kus!" Kuraator: David Schilter

2013 "Joonistatud laulud" (Teema: ühe laulu sõnade baasil valminud koomiks)
http://pikseldused.blogspot.nl/2013/11/joonistatud-laulud.html
Kuraator: Eesti Koomiksiselts, Joonas Sildre


2012 "Eesti Film 100" üritusele pühendatud näitus "Eesti film koomiksina" Solaris, Tallinn,
(Teema: ühe vabalt valitud filmi teemal lühinovell.) Kuraator: Eesti Koomiksiselts, Joonas Sildre
http://koomiksiselts.edicy.co/uudised/esimene-blogi-artikkel

2011 Näitus ja raamat "Call it a day" (Teema: 24h.) Kuraator Joonas Sildre
Nordic Look, Hopneri maja, Raekoja plats 18, Tallinn
http://www.nordiclook.ee/2011/en/news/news/79

2009  "City gap" koomiks osaleb Artis den Bosch kunstiresidentuuri üritusel "25 jaar Artis", Kuraator: Riet van Gerven  www.nartisdenbosch.nl


(2003- 2009 keskendunud eelkõige animatsiooni ja anonüümseks jääva tänavakunsti valmimisele.)


2002 Installatsioonid "land art" pealkirjaga "tulevik-minevik-olevik", Kiviõli. Ürituse toimumist võimatu taastada. Tegu oli Kunsti Akadeemia õppe raames toimunud üritusega.


2001 Videokunst, kaasautor Külli Kaats "What the women want, I, II"
http://www.edition49.de/composers/k_kaats/


2000 Isikunäitus "Sisse-välja" Kuivnõela tehnikas aktid. Kiviõli muuseumis, Kohtla Nõmmel.

2000 Osavõtt näitusest "Jumal ja kunstnik" Kuraator Mari Sobolev. (Teos koostöö Joel Tambauriga.)
Saturday, 21 June 2014

Koomiksid- publikatsioonid

Eeskujud, mõjutused: kunstnikuraamatu zhanriga tutvusin esimest korda Kunsti Akadeemias, õppides graafika erialal. Juhendajaks   Hiljem inspiratsioon animatsiooniõppejõult Priit Pärnalt.

2007 Kunstnikuraamat, minitiraazh, Colina, Kanuti Gildi saal.

2010 "1. Koomiksiajakiri"
2010 Autorikirjastus avaldab 4 lühinovelli:
"Miks ta laulab nii"
"Pomm"
"Ettevaatust solaarium"
"Simulant ja teised"

2011 Alustab tegevust väike mitteametlik kirjastus "Zonderprint", avaldab omavalmistatud autorikoomiksit.
Levi: Näitused, teosed on "giveaway" (tasuta jagamiseks.)

"Zonderprint" all ilmuvad teosed:
2011 "Fish with no name"
2011 "We love capitalism"
2014 hakkab ilmuma sari "Üksildase uitaja ööraamat", 6 lk, sarja 3 number ilmunud, 4, 5 valmimisel.

2012- Hakkab ilmuma koomiksi ja graafika ajakiri "Naturegraffix". Ajakirja tutvustus: 4 korda aastas ilmuv 70 lk-ne väljaanne tutvustab Eesti ja rahvusvahelist autorikoomiksit ja nende kolleegide loomingut, kes samuti "smallpress" väikesetiraazhiliste väljaannete avaldamisega ametis on.

2012- autorikoomiks: koomiksisari "Meie maailm", ilmub ajalehes "Eesti Päevaleht".
Sari täieneb. Hetkel ilmumas igas laupäevases numbris.

2012- Illustratsioonide valmistamine väljaande "Director" artiklitele.

2012- autorikoomiks: Lastekoomiksite avaldamine lasteväljaandes "Täheke".
Tänaseks on ilmunid 10 loo ringis.

2013- kunstnikuraamatuprojekt "Single Copy books" Lühitutvustus: Sarja "Single Copy books" teosed on "recycle" materjalidest valmistatud. Ühes ja ainsas eksemplaris ja dublitseerimisele ei kuulu. Iga raamat on käsitsi joonistatud kunstnikuraamat. Projekt hõlmab: näitused "giveaway" letiga. (Ehk teosed on tasuta kaasa võtmiseks.)

2013- kunstnikuraamatuprojekt "Agenda van de toekomst 2012- 2023" (Tuleviku päevik). "Recycle" materjalidest kunstnikuraamat mis sobib nn. päevaraamatuks. Teos on loodud tähelepanu juhtimaks, kui palju oma elu teadlikult juhime. (Nõnda, etteplaneerides teame juba 2012 mida teeme 2023.) Ka "Tuleviku agenda" osaleb näitustel ja on osa "giveaway art" letist. Ehk vaatajad võivad teost tasuta ja vabalt omandada, ekspositsioonist kaasa võtta.Kaastöö teistes väljaannetes:

Animatsioon- Filmograafia

Filmid linastunud animafestivalidel: "Animated Dreams", "Sleepwalkers", "Haff", "Filmfest Dresden" jt.

2003 Eetriklipp animafestivalile "Animated Dreams" (koostöös Mart Lauluga.)
2003 Eetriklipp teleprogrammile "Multicon" (Rezhii Märten Vaher, Aljona Shurzikova.)
2004 Eetriklipp teleprogrammile "Vaata mind" (Rezhii Märten Vaher, Aljona Shurzikova)
2005 4 min. joonisfilmi tehnikas animafilm "Viimane minut", lõputöö, stuudio Joonisfilm. Juhendaja Priit Pärn, produtsent Kalve Tamm.
2006 Eetrigraafika ETV lastesaatele "Tommy ja Anni", "Tudengite filmiöö" jt.
2006  Montaazh Jasper Zoova 4min animafilmile "Armastuse barrikaadidel. Muusika: Martin Pedanik."
2006 4 min animafilm "Elu võimalikkusest arbuusil", stuudio Multifilm, produtsent Mikk Rand
2007 4 min animafilm "Seinameistrid", stuudio Joonisfilm, produtsent Kalev Tamm
2007 6 min lühifilm "Angel" (Balti Filmi ja Meedia kool) (produtsent L.Paakspuu, kaamera K. Brakis)
2007 4 min lühifilm "Monologue" (Balti Filmi ja Meedia kool, koostöös M. Gordon-ga.)
2007 assistent 2d animatsioonide valmistamisel, stuudio Spunky, produtsent Lee Ross (Koekeloere)
2008 animafilm "Feetwoters"- valmimisel
2009 lühianimaseeria "Almost true story" stsenaarium
2009 2 min animafilm "Unistus", Euroopa Noored projekt "Väärtuste kogumik"
2010 lühitreilerid erinevatele ettevõtetele ja üritustele. (Nt. Pop-up koomiksikeskus, Eesti Tervishoiutöötajate liit jt. )
2011 4 min õppefilmi "Kolm Vaala" animeerimine, stsenaarium Terje Henk, Telepurk, Euroopa Noored
2012 animafilm "Communication" valmimisel (osa projektist "Feetwoters")
2013 2 min lühifilm "Võtmed", (koostöö W. de Zwart)
2014 animatsioonieksperimendid. Ettevalmistustöö.
Hariduskäik, tegevusvaldkonnad

2002- 2003 Eesti Kunstiakadeemia, graafika osakond
2003- 2005 Eesti Kunstiakadeemia, stsenograafia osakond
2005 vahetusõpe, Erasmus, Turku Polütehnikum, animatsiooniosakond
2006 magistratuur, Balti Filmi ja Meediakool, stsenaristika
2006 Dresden Talent Campus (Dresdeni Lühifilmifestival)
2006 Berliini Filmifestivali Talent Campuse külastus
2007 praktika, animatsioonistuudio Spunky

Alates 2003 vabakutseline graafik. 
(Illustratsioonide, koomiksite, animatsioonitehnikas filmide valmistamine, avaldamine.)

Alates 2012 graafika- koomiksiajakirja "Naturegraffix" koostaja, toimetaja. 
(Väljaandja mtü Graafilise Loojutustamise Selts.) 

Alates 2005 perioodiliselt töötubade läbiviimine: animatsioon, koomiksite valmistamine.