Tuesday, 1 July 2014

"Small-press" koomiksilabel "ZONDERPRINT"


Ehk loe kõiki valminud koomikseid veebist: (postituse alaosas kõigi teoste lingid)
Tervik-lingikogu: http://issuu.com/zonderprint"ZONDERPRINT" "small-press" kunstnikuraamatu labelist:
Projekti kirjeldus: 

Alates 2009 on perioodiliselt valminud "small press" ehk isevalmistatud väikesetiraazhilisi kunstnikuraamatuid. Zhanr: Illustreeritud luulekogud või koomiksid. (Siiski kategoriseeruvad kõik teosed kunstnikuraamatu alla.)

Iga teose mahuks mitte r6- 30 lk. Mõõduks a6 või a5, (tillukesed ja taskusse pistmiseks sobilikud.) Luulekogude puhul teose sisuks 1 luuletus. Koomiksite puhul on tegu nn. kompilatsiooniga: igal lehel üks lugu või on terve teose sisuks üks terviknovell.

Projekti nimetus: "Zonderprint" tulenes elust enesest. Kui 2009 tegelesin aktiivselt tänavakunstiga ja tekkis idee, kuidas tänavakunsti ja vaataja suhte unikaalsemat poolt, nimelt vaatja ja teose suhet: (vaataja suhestumine objektidesse juhuslik, vahetu, intiimne) tuua nn. eksperimentaalkirjastamisesse. 

Kust tekivad teoste sisuks olevad lood? Lühilugusid hakkasin perioodiliselt kirjutama juba ca. 2003. Intensiivsemalt ja teadlikumalt alates 2010. Lühilugusid ja luuletusi kogunes sahtlisse, tihti tekkisid neile kõrvale pildid või vastupidi, enne tekkisid pildid ja siis tekst. Lood "tekivad" imelikul kombel. Mõttetud ja stressirohked läbielamised argielus, samuti rutiin ja absurd või üleküllastunud infotulvad loovad vajaduse argipäevarutiinist välja astuda ja nn. loominguga tegeleda. Ja kummalisel kombel selle nn. vajaduse väljundiks on alati lugude loomine. Kuidas nad täpselt tekivad pole teada. Üldjuhul "kerkivad kusagilt" aga abiks nn. igapäevaselt kogutud  ja tehtud eeltöö: lemmikkirjanduse tsitaadid, omapärased keeleväänamised, semantilistest või semiootilised tähendusmängudest. Argipäeva absurd võib ruineerida kuid pakkuda ainest ja siis tundub, et argipäev nagu olekski asja ette läinud. Samuti elan alates 2007 süstemaatiliselt inglise või hollandi (viimasel ajal hollandi) keeleruumis ja kõige suurem inspiratsioon on tõlkeprotsess kui selline. Kas ja kuidas meie mõtted keelde jõuavad ja tõlgitavad on. Ehk lühidalt pale n. hulka lugemist, joonistamist, tõlkimist, rattaga sõitmist või mediteerimist vormuvad lood iseenesest selleks, mis nad on. Kuna kõiki raamatuks vormida pole ajanappuse tõttu võimalik oli valituiks eelkõige nn. abstraktsemad ja muinasjutumaigulisemad palad. Või lood milles võtmeid teiste lugude valmimiseks vms.

 "Zonderprindi" labeli ja omal käel teoste loomise- printimise ja väljaandmise  põhjuseks, et ca. 2007 aastast alates otsisin oma autorikoomiksitele avaldamiskohta aga kirjastuste keeldumiskirjadest (mida oli eranditult palju) selgus, et parem oleks teemaga mitte tegeleda sest kellegil pole selle vastu huvi. Teosed "ei sobi kirjastuse sihtgrupile"või "teosed ei oma väljaandja tasemele vastavat kvaliteeti" või eriti provokatiivne keeldumine oli, et "alternatiivkoomiksil ei ole lugejaskonda, seetõttu pole ka mõtet seda välja anda." Ehk sai otsustatud teoseid minitiraazhis välja andma hakata omal käel ja "label-i" nimi "Zonderprint" tähendab hollandi keeles "ilma prindita". Mis sobis ka tollasesse melahnoolsesse elustiili mis käis "zonder" tähe all. Tendentsiks oli, et alati oli millestki puudus, ehk teoste vormistamine ja väljaandmine kitsaste olude kiuste sai omaette sportlikuks väljakutseks ja mingitlaadi tõestus, et "miski, mis olemas ei ole võib siiski olemas olla."

Teoste levi: Teosed tasuta levitatud kultuuriüritustel või kontekstipõhiselt. nn. "Undeground label-i" "Zonderprint" all. Teoste üheks levituspunktiks sai Amsterdami koomiksipood "Lambiek" ja Leideni levimuusika-scene "Muziekehuis". Lisaks eraldi leviprojektid.
(N. kogus teoseid teatud üritusel lugejatele tasuta kaasavõtmiseks jäetud.)
Levieksperimendid näitasid, et kirjastuste koomiksite väljaandmisest keeldumise standardargument "ei ole lugejaskonda" ei pea pisut paika. Ükski minitiraazhidest ei ole nn. "seisma jäänud" vaid õnnelikult lugejaskonna leidnud.

Projekti "Zonderprint" valmimise inspiratsiooniallikas: Umberto Eco teos: 
"Six Walks in the Fictional Woods" http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Walks_in_the_Fictional_Woods

Projekti valmimisest: "Zonderprint" labeli sünni põhjuseks oli eksperimentaaltrükiste ja autorikoomiksi avaldamisvõimaluste puudumine. Samas oli loovisikuna vajadus zhanriga eksperimenteerida ja valminud looming vaatajani tuua. Miks sai eelistuseks "small press" zhanr mitte kujutava kunsti näituse formaat? Minitiraazhis teoste levi puhul on võimalik saada otsene ja väga intiimne kontakt lugejaskonnaga. Galerii- ekspositsiooni puhul suhestuks vaatajad teostega kui kunstiobjektidega. Väikeste raamatukestega suhestub vaataja teostsesse pigem kui lugeja. 


Töötamine väikese tiraazhilise autoriraamatuga pakub väljakutseid: 1. Piiratud tiraazhile teosest on kunstnikul teadlikult võimalik valida vaatajaskond. (n. kogus lugejaid, kes n. kohast teose omandada, kaasa võtta saab.) Ehk tegu on ka nn. teoste konteksti paigutamisega.

Samuti seesugune lugeja-vaataja kõnetamisviis pakub intiimsust, juhuslikkust, interpretatsioonivabadust. Ja on väike manifestatsioon sõnavabaduse, loominguvabaduse, kunsti levimisele rohujuuretasandil. Samuti tribuut "small pressi" zhanrile üldiselt. (Koomiksiajaloost lähtub, et zhanri nn. algusaegadel oligi just väiketiraazhiline publitseerimine ja levimine nn. scene-de põhiselt mitte kommertsiaalsete tellimusprojektidena autorikoomiksi kujunemise algeks ja andis tõuke selle kujunemiseks eraldiseisvaks zhanriks.)

Teoste näol on ka tegu nn. kommunikatsioonieksperimendiga. Teos "N" jõuab "N" lugejani teose looja poolt pakutud kohas ja "N" lugejast sõltuvalt tõlgendab ta teose oma interpretatsioonivõimest sõltuvalt kas:

a. kunstiteoseks
b. "small press" trükiseks mis kollektsioneerimist väärib
c. alternatiivkoomiksiks
d. juhuslikult levitatud rämpsuks


Intrigeeriv on ka seesuguse teoste levitamise puhul aspekt: Pikemas perspektiivis on sarja väljaandmise käigus kujunenud pidevam lugejaskond, kes "label-i" all ilmunud trükiseid koguvad ja väärtustavad. (Teostes ilmunud koomiksites tehtud mobiilfotokaamera tehtud fotod levivad facebookis või teistes sotsiaalmeediakanalites, levivad juhuslikult käest kätte. Seega teosed asuvad peale publitseerimist elama oma isiklikku kontrollimatut elu, jõudes vaatajani juhuslikes, etteplaneerimatutes paikades.)


Teoste produtseerimise kirjeldus: teosed on tirazheeritud 20- 100 kaupa. Valmistatud nn. koduste vahenditega. (digiprint või koopiamasin, erinevad köite ja kaanetuseksperimendid.)


Allpool teoste loetelu ja link otse teoste veebis lugemiseks: http://issuu.com/zonderprint
(Allpool ka lingid teoste kaupa.)

Esimesest teosest on järel vaid üks leht "step by step towards happy clapping" ja miniraamatu minitiraazh 40 eksemplari valmis 2007 suvel Kanuti Gildi Saalis toimunud kultuuriworkshopi "Colina" raames. Teosest säilinud vaid see leht:Järgmised teosed otseselt "ZONDERPRINT" "toodang" siis:"Friendship for beginners, friendship for advanced" (2011)
http://issuu.com/zonderprint/docs/friendshipforadvancedhttp://issuu.com/zonderprint/docs/fishwithnoname16pageshttp://issuu.com/zonderprint/docs/welovecapitalism18pageshttp://issuu.com/naturegraffix/docs/singlecopybooks
No comments:

Post a Comment